20 10 2021
srenbs
Home / Uncategorized @sr / ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СЈЕЋАЊЕ И КОМЕМОРАЦИЈЕ

ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СЈЕЋАЊЕ И КОМЕМОРАЦИЈЕ

Током свог рада Удружење за друштвена истраживања и комуникације је настојало да што више укључи младе људе, локалну заједницу и доносиоце одлука у процес суочавања с прошлошћу и изградњу праведнијег мира. Како бисмо наставили промовисати активну улогу младих у друштву, као и важност сарадње владиног и невладиног сектора, покренули смо мрежу под називом Грађанска иницијатива за сјећање и комеморације (ГИСК). Циљ ове иницијативе јесте заједнички грађански и политички ангажман у култури сјећања, повећање друштвене кохезије и разноликости у Босни и Херцеговини.

Умрежавањем младих активиста, доносилаца одлука, академске заједнице, представника владиног и невладиног сектора и других ствара се база података и простор за размјену искустава и заједничко дјеловање. Организовањем едукативних тренинга, објавом публикација и радом на заједничким пројектима указује се на постојеће проблеме меморијализације у нашој земљи. Активирајући и едукујући локалну заједницу ствара се простор за критичко размишљање и размјену искустава на пољима меморијализације и комеморације жртава протеклог рата. Проширењем и јачањем ГИСК мреже наставља се УДИК-ово заговарање непристрасне грађанске меморијализације у знак сјећања на жртве рата у Босни и Херцеговини и то кроз мрежу различитих активиста у локалним заједницама у нашој земљи. Чланови мреже се у свом раду залажу за основна начела и принципе мреже, укључују и друге заинтересоване стране у мрежу и раде на заговарању јединственог споменика за све жртве рата у Босни и Херцеговини.

Будите дио наше иницијативе и својим ангажманом допринесите бољем суживоту у нашој земљи.

E-маил: prijava.gisk@gmail.com

Веб: www.gisk.info

Ovaj post je takođe dostupan u: Латиница Ћирилица