02 10 2022
srenbs
Home / ФЕМИНИЗАМ

ФЕМИНИЗАМ

FEMINIZAM

Ангажман Удружења за социјална истраживања и комуникације (УДИК) састоји се од феминистичке теорије. Феминизам је покрет који тежи ка једнакости и равноправности полова и родова, а не само превласти жена у заједници, како је често тумачено.

Феминистички ангажман Удружења за социјална истраживања и комуникације (УДИК) је:

РАДИКАЛНО АНТИПАТРИЈАРХАЛАН:

Јер је патријархат не само систем надмоћи (једног пола над другим, једне класе/расе/нације над другим/ом), већ је патријархат главни узрок рата. Патријархат је оно што је учинило заједницу насилном и патријархат је оно што је заједница прихватила као једину вредност не схватајући да је та вредност загарантована на насиљу.

АНТИНАЦИОНАЛИСТИЧКИ

Јер је национализам један од највидљивијих и најразорнијих манифестација патријархата – Свођење жена на улоге мајки и супруга, на машине за рађање, одузима женама право наизбор и самоопредељење. То је идеологија неког народа да је он „најбољи“. Обично се јавља када тај народ доживљава неку врсту слабости свог колективног идентитета те тежи ка јачању заједништва. Нажалост, често то ради на штету других народа који су једнако „најбољи“ као и они. Национализам је оно што преовладава у систему вредности наших држава и он је оно што чини кључем патријархалног система вредности.

АНТИМИЛИТАРИСТИЧКИ

Јер је милитаризам наоружани патријархат, јер трошкови за рат, војску, наоружање највише погађају најслабије у заједници, јер се милитаризам ослања на силу и насиље у решавању свих проблема и сукоба. Са милитаризмом друштво се подстиче на сталну спремност на борбу од непријатеља. Милитаристи каткад не разумеју да има много начина да се реши конфликт осим насилним путем.

АНТИКЛЕРИКАЛАНИ/АНТИФУНДАМЕНТАЛИСТИЧКИ:

За стриктно раздвајање цркве од државе – супротстављање покушајима цркве да друштву наметне политику која радикално снижава достигнути ниво демократије и људских права. Слобода исповиједања вјере такође треба да подразумева и слободу од исповедања вере. Сходно томе, утицај вере на државу не би требао да буде јак.

АНТИХОМОФОБИЧНИ:

Залажемо се за једнакоправност сексуалних мањина и избора као основног људског права.

АНТИДИСКРИМИНАТОРСКИ:

Дискриминација представља искључење Другог и Другачијег, које се темељи на основу страха и незнања. Ми смо радикално против дискриминације градећи другачији систем вредности, залагајући се за Праведан мир у заједници.

ПРОТИВ ИДЕОЛОГИЈЕ И МОНАРХИЈЕ

За борбу против робља, експлоатације, и потлачавања у заједници која негује насиље. Едукација друштва на слободу и ослобадјање од владајућег система, да би се постигао демократски и свеправно етички стил живота.

 

Ovaj post je takođe dostupan u: Латиница Ћирилица Енглески