09 8 2022
srenbs
Home / Saopštenja / GODIŠNJICA STRADANJA CIVILA U VIŠEGRADU

GODIŠNJICA STRADANJA CIVILA U VIŠEGRADU

     Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeća javnost da se na današnji dan prije 29. godina dogodio ratni zločin nad civilima u Pionirskoj ulici u Višegradu.

Zločin poznat kao Živa lomača desio se 14. juna 1992. godine kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čelu sa najokrutnijim zločincima iz Višegrada Milanom i Sredojem Lukićem, natjerali oko 70 bošnjačkih civila u kuću Adema Omeragića, u Pionirskoj ulici u Višegradu, većinom žene i djecu, gdje su ih zaključali, a nakon toga zapalili kuću. U kuću su ubacili granatu, te pucali na one koji su pokušali spasiti se bijegom kroz prozor. Većina žrtava je bila iz sela Koritnik gdje su po njih došli Lukić i Vasiljević i naredili im da uđu u autobuse, koji su navodno trebali ići za slobodnu teritoriju – Kladanj. Najmlađa žrtva je imala svega dva dana.

Podsjećamo da se sličan scenario dogodio i 27. juna kada je zapaljeno 70 bošnjačkih civila u kući Mehe Aljića, u naselju Bikavac u Višegradu. O strahotama na Bikavcu je pred MKSJ svjedočila Zehra Turjačanin. Spaljivanja civila vršena su na još desetak drugih lokacija.

Za zločine u Višegradu pred MKSJ-om osuđeni su Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Haški tribunal je utvrdio da je Višegrad u toku rata protiv Bosne i Hercegovine bio podvrgnut jednoj od najmonstruoznijih kampanja etničkog čišćenja.

Za zločine u Višegradu suđeno je i pred sudovima u Bosni i Hercegovini. UDIK je ranije objavio knjigu Ratni zločini u Višegradu – presude, unutar koje se nalazi ukupno devet presuda za ratne zločine počinjene u Višegradu donesenih pred Sudom BiH i Vrhovnim sudom FBiH, a kojima su osuđeni Boban Šimšić, Dragan Šekarić, Miloš Pantelić, Momir Savić, Nenad Tanasković, Novo Rajak, Oliver Krsmanović, Predrag Milisavljević, Vitomir Racković i Željko Lelek. U martu 2020. godine, Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je presudu kojom je Radomir Šušnjar osuđen na dvadeset godina zatvora.

Pionirska, Bikavac, Uzamnica, Vilina Vlas nam govore o karakteru zločina na području Višegrada. Sistematski zločin istrebljenja nesrpskog stanovništva se danas vidi i osjeća u jednonacionalnoj strukturi stanovništva tog grada, spomenicima četnicima, Draži Mihailoviću i ruskim dobrovoljcima, te hotelom Vilina Vlas kao ponosnom turističkom ponudom Republike Srpske.

Na današnji dan sjećamo se svih stradalih u Višegradu, ali i apelujemo na Višegrađane da progovore istinu i kažu gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava živih lomača kako bi ih porodice konačno ukopale.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski