24 9 2022
srenbs
Home / Saopštenja / OD JUGOSLAVIJE DO DEJTONA – SPOMENICI I KULTURA SJEĆANJA

OD JUGOSLAVIJE DO DEJTONA – SPOMENICI I KULTURA SJEĆANJA

     Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK), uz solidarnu finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH, realizuje projekat pod nazivom „Guide For Culture Of Remembrance INside Memorials B&H ’92 – ’95“. Cilj projekta jeste doprinijeti izgradnji kulture sjećanja stanovništva u BiH na ratna dešavanja devedesetih i prevenciji neplanske i masovne izgradnje spomenika kroz edukaciju o spomenicima žrtvama rata koji su nastali u tom vremenskom periodu i nakon njega. Stručnjaci koji su angažovani na projektu radili su na pripremi odgovarajućeg priručnika koji obuhvata oblasti iz istorije, tranzicione pravde i spomeničke kulture.

U periodu od maja do avgusta 2017. godine UDIK je u saradnji s Udruženjem nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti BiH (EURO CLIO HIP) održao seriju od tri seminara za predavače, nastavnike i profesore istorije. Cilj radionica bio je proći seriju od četiri predavanja o gore pomenutim oblastima i obučiti predavače da znanje stečeno na radionicama primjene u radu sa svojim učenicima. Tako su održane radionice u Banjoj Luci, Brčkom i Mostaru.

 

Predavači su bili:

  • Edin Radušić – Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
  • Nerzuk Ćurak, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
  • Amra Čusto, Zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo i
  • Edvin Kanka Ćudić, Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije Sarajevo.

Završno predstavljanje priručnika će se organizovati krajem godine u Sarajevu.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski