03 12 2021
srenbs
Home / Saopštenja / RADOVAN KARADŽIĆ ZASLUŽUJE DOŽIVOTNU KAZNU ZATVORA

RADOVAN KARADŽIĆ ZASLUŽUJE DOŽIVOTNU KAZNU ZATVORA

UDIK posts

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) pozdravlja donošenje presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), ali istovremeno izražava žaljenje u vezi iste u kojoj je optuženom Radovanu Karadžiću presuđeno na 40 godina godina zatvora i da je kriv za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva kao zločin prisilna premještanja civila, širenje terora, napade na civile i uzimanje talaca, ali u istoj nije optužen za tačku 1. – genocid u 7 općina u Bosni i Hercegovini.

Za nas kao predstavnike civilnog društva Radovan Karadžić je zaslužio doživotni zatvor za sve zločine koji su zadesili Bosnu i Hercegovinu devedesetih godina. Takav čovjek se ne može smatrati herojem a još manje da se po takvom čovjeku, a na osnovu ovih dokaza, nazivaju ulice, javne ustanove ili bilo koji drugi objekti, jer hvaljenjem i veličanjem ovog čovjeka čitav jedan narod se stavlja u službu taoca. Za nas je neprihvatljiva činjenica i da je ICTY ostao gluh na 7 općina u BiH, pri čemu su tokom rata bile jasno izražene genocidne namjere.

Ova presuda jeste sigurno najvažnija presuda u historiji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), ali ujedno i vrlo značajna za razumijevanje rata i konteksta rata na području Bosne i Hercegovine gdje Radovan Karadžić kao zločinac sigurno zauzima najuticajnije mjesto. S tim u vezi, ova presuda je isključila genocid u 7 općina u BiH, te na taj način umanjila svoj značaj te porazila sve one koji su se žustro borili za istinu.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica