09 12 2022
srenbs
Home / Saopštenja / RATNI ZLOČINI U SANSKOM MOSTU

RATNI ZLOČINI U SANSKOM MOSTU

   Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeća javnost na 20. april, dan kada je 1992. godine 6. laka partizanska brigada JNA, koja je učestvovala u ratu u Hrvatskoj, na silu preuzela kontrolu nad svim važnijim objektima u Sanskom Mostu, a istovremeno je uspostavila punu kontrolu putnih komunikacija. Preuzimanjem vlasti od strane srpskih snaga u Sanskom Mostu su počinjeni brojni ratni zločini nad Bošnjacima i Hrvatima. Napadima na naselja Muhići, Mahala, Otoka, Hrustovo, Vrhpolje i Kljevce izvršena su masovna ubijanja lokalnog stanovništva.

U povodu godišnjice, UDIK podsjeća na publikaciju Ratni zločini u Sanskom Mostu – presude. Riječ je o publikaciji koja dokumentuje ratne zločine počinjene na području prijeratne općine Sanski Most, te daje listu ekshumiranih identificiranih osoba nestalih na području ove općine. Unutar knjige dokumentovane su presude Suda Bosne i Hercegovine i Kantonalnog suda u Bihaću za zločine počinjene na području prijeratne općine Sanski Most. Radi se o sljedećim predmetima: Jadranko Palija (osuđen na 28 godina zatvora), Nedo Trifković i Mitar Milinković (osuđeni na po 10 godina zatvora), Nikola Kovačević poznat i kao Daniluško Kajtez (osuđen na 12 godina zatvora), Predrag Prošić (osuđen na 3 godine zatvora), Slavko Bilbija (osuđen na 10 godina zatvora) i Suad Kapić zv. Hodža (kao pripadnik ARBiH osuđen je na 12 godina zatvora za zločine nad Srbima počinjene 1995. godine).

Predsjednik UDIK-a, Edvin Kanka Ćudić, ističe: „U Sanskom Mostu su se od 1992. do 1995. godine kontinuirano vršila ubijanja, mučenja, pljačke i devastacija imovine Bošnjaka i Hrvata. Na području općine se nalazilo više od 20 logora i drugih mjesta zatočenja. Zatočeni su bili izloženi fizičkim i psihičkim torturama, ubijani su, protjerivani, vršena su silovanja. Ubijeni Bošnjaci i Hrvati općine Sanski Most pronađeni su u brojnim masovnim grobnicama od kojih su najveće Hrastova glavica i Sasina.“

Najteži period, pored onog iz 1992. godine, desio se neposredno pred zauzimanje Sanskog Mosta 1995. godine. „U septembru 1995. je na nekoliko lokacija ubijen znatan broj Bošnjaka civila. Samo u selu Sasina ubijeno je 60-70 lica. Ubijanja su vršena u Sanakeramu, Kruharima, Tomini, Trnovi, Vršu, Okreču i Došćima“, kaže Ćudić.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski