09 12 2022
srenbs
Home / O NAMA

O NAMA

MISIJA

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasljeđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina. To je afirmacija vrijednosti otvorenog građanskog društva, sa jasno definiranim prioritetima u pogledu promoviranja, zaštite ljudskih prava, i uključivanja mladih u društveno-političke procese kroz mirovni aktivizam.

Program tranzicione pravde UDIK spovodi kroz programske jedinice:

  1. Dokumentovanje
  2. Pravda i reforma institucija
  3. Memorijalizacija

VIZIJA

Bosna i Hercegovina kao pravedno, otvoreno društvo aktivnih građana i građanki kroz poštivanje ljudskih prava sa državom koja služi javnom interesu.

NACIONALIZAM UBIJA

Nacionalizam ubija,kao UDIK-ova parola, za kratko vrijeme postala je prepoznatljiv simbol antifašističkih akcija na području bivše Jugoslavije. Osmišljena po uzoru na etiketu koja se nalazi na bosanskohercegovačkim pakovanjima cigareta, koja upućuje na štetnost pušenja, a ispisana na tri jezika koja su identična, i dva pisma: latinično i ćirilično. UDIK je sa ovom parolom prvi put izašao u javnost 09.11.2013. godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski