09 12 2022
srenbs
Home / SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU

SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU

SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU
Suočavanje s prošlošću obuhvaća širok spektar aktivnosti koje se tiču minulih narušavanja ljudskih prava, i u nekim slučajevima, rekonstrukcije uzroka ratova i konflikata. Ratovi koji su se vodili na području naše i susjednih zemalja za sobom su ostavili raznovrsne bolne rane i gubitke. Ova nam činjenica daje za naslutiti koliko je velik značaj istine, utvrđivanja činjenica i ostvarenja pravde kao temelja za budućnost.

Principi suočavanja sa prošlošti koje koristi Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije su:

Kultura sjećanja – memorijalizacija i posjeta mjestima masovnih egzekucija.

Edukacija o suočavanju s prošlošću –  putem filmova, konferencija, tribina koje UDIK organizuje kako bi javno mijenje imalo što bolji uvid u situaciju šta se to događalo u prošlosti, kako se to ne bi ponovilo u budućnosti.

Usmena prikupljanja osobnih sjećanja, dijelom se zasniva na osnovnim metodološkim principima metode usmene prošlosti koji se koriste od njezina usvajanja kao nove, znanstveno prihvaćene tehnike historijskog dokumentiranja.

Snimanje usmenih sjećanja se zasniva na intervjuima (zavisno o dobi kazivač/ica) uključuju životnu prošlost kazivača/ice: predratna, ratna i poslijeratna iskustva, iskustva iz vremena poslijeratnih vansudskih egzekucija, godine socijalizma, politička previranja pred rat 90-ih, događaje iz ratnih sukoba 90-ih…

Pohranjivanje i obrada snimljenih video materijala uključuju:
1. Prijenos video snimke sa kamere (memorijske kartice) na vanjski disk
2. Kodiranje video snimke u željeni format
3. Transkribiranje
4. Prevođenje transkripta na engleski jezik
5. Izrada titlova na bosanskom/srpskom/hrvatskom i engleskom jeziku
6. Montiranje video snimke na osnovu transkripta
7. Postavljenje montirane snimke sa titlovima na web stranicu
8. Upisivanje metapodataka (podaci o kazivačima/cama)  u internu bazu podataka

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski