09 12 2022
srenbs
Home / PRIJAVI SPOMENIK

PRIJAVI SPOMENIK

     Centralna evidencija spomenika u BiH (CES BiH) nije konačna i potpuna lista spomenika koji su izgrađeni u BiH, ali u velikoj mjeri daje jasan prikaz problema izgradnje spomen – obilježja u našoj zajednici. Zato svaki građanin/ka koji ima bilo kakvu informaciju u vezi nekog spomen obilježja može isti prijaviti, a stručni tim UDIK-a će kroz određeni proces provjere utvrditi da li je dobijena informacija istinita te ukoliko jeste isti će biti uvršten u Centralnu evidenciju spomenika u BiH (CES BiH).

Informacije u vezi spomen – obilježja mogu se slati na e-mail: prijavispomenik@gmail.com

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski