01 12 2023
srenbs
Home / Saopštenja / GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA SJEĆANJE I KOMEMORACIJE (GISK)

GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA SJEĆANJE I KOMEMORACIJE (GISK)

Kako bi nastavio promovisati aktivnu ulogu mladih u društvu, kao i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora, UDIK je pokrenuo mrežu pod nazivom Građanska inicijativa za sjećanje i komemoracije (GISK). Cilj ove inicijative jeste zajednički građanski i politički angažman u kulturi sjećanja, povećanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini.

Umrežavanjem mladih aktivista, donosilaca odluka, akademske zajednice, predstavnika vladinog i nevladinog sektora i drugih stvara se baza podataka i prostor za razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje. Organizovanjem edukativnih treninga, objavom publikacija i radom na zajedničkim projektima ukazuje se na postojeće probleme memorijalizacije u našoj zemlji. Aktivirajući i edukujući lokalnu zajednicu stvara se prostor za kritičko razmišljanje i razmjenu iskustava na poljima memorijalizacije i komemoracije žrtava proteklog rata.

Proširenjem i jačanjem GISK mreže nastavlja se UDIK-ovo zagovaranje nepristrasne građanske memorijalizacije u znak sjećanja na žrtve rata u Bosni i Hercegovini i to kroz mrežu različitih aktivista u lokalnim zajednicama u našoj zemlji. Članovi mreže se u svom radu zalažu za osnovna načela i principe mreže, uključuju i druge zainteresovane strane u mrežu i rade na zagovaranju jedinstvenog spomenika za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini.

Budite dio naše inicijative i svojim angažmanom doprinesite boljem suživotu u našoj zemlji.

E-mail: prijava.gisk@gmail.com

Web: www.gisk.info

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski