24 9 2022
srenbs
Home / Saopštenja / GODIŠNJICA ZLOČINA NA BIKAVCU U VIŠEGRADU

GODIŠNJICA ZLOČINA NA BIKAVCU U VIŠEGRADU

   Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeća javnost da se na današnji dan dogodio ratni zločin na Bikavcu u Višegradu. Zajedno sa zločinom koji se dogodio 14. juna 1992. godine u Pionirskoj ulici u Višegradu, ovaj zločin predstavlja jedan od najstrašnijih ratnih zločina koji su se desili tokom rata protiv Bosne i Hercegovine.

Zločin poznat kao Živa lomača dogodio se 27. juna 1992. godine kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čelu sa najokrutnijim zločincima iz Višegrada Milanom i Sredojem Lukićem, natjerali oko 70 bošnjačkih civila u kuću Mehe Aljića, u naselju Bikavac u Višegradu, većinom žene, djecu i starije osobe, gdje su ih zaključali, a nakon toga zapalili kuću. Najmlađa žrtva bila je stara samo godinu dana. Jedina koja je preživjela ovaj zločin jeste Zehra Turjačanin koja je o strahotama na Bikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

U povodu godišnjice, Edvin Kanka Ćudić, koordinator UDIK-a, kaže: „Za nas je danas bitno saznati gdje su posmrtni ostaci osoba koje su izgorjele u živim lomačama Pionirskoj i Bikavcu. To do danas predstavlja najveću zagonetku ovog ratnog zločina. Zato apelujemo na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih objelodane, jer samo će tako pomoći porodicama žrtava.“ Ćudić, takođe, smatra da je živa lomača na Bikavcu dokaz monstruoznosti rata protiv Bosne i Hercegovine, a za Višegrad ističe: „Danas je Višegrad sve osim grada, jer sve više podsjeća na kasabu koja se izolovala iz društva da živi sama svoju historiju“.

Za zločin na Bikavcu pravosnažnom presudom u MKSJ osuđeni su Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora.

Poznato je da su se u Višegradu dogodili brojni zločini tokom rata protiv Bosne i Hercegovine. O njima svjedoče i presude MKSJ-a, ali i domaćih sudova. Podsjećamo da je UDIK 2017. godine objavio knjigu Ratni zločini u Višegradu – presude, unutar koje se nalazi ukupno devet presuda za ratne zločine počinjene u Višegradu donesenih pred Sudom BiH i Vrhovnim sudom FBiH, a kojima su osuđeni Boban Šimšić, Dragan Šekarić, Miloš Pantelić, Momir Savić, Nenad Tanasković, Novo Rajak, Oliver Krsmanović, Predrag Milisavljević, Vitomir Racković i Željko Lelek.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski